Business- valmennus on sijoitus, joka kannattaa.

Business- valmennus on sijoitus, jonka ROI palautuu kanssamme aina ja osaamme todentaa tämän. Mittareina käytämme euroja, tunnelmaa ja itsearvioita tavoitteen saavuttamisesta. 

Ylivertaistekijä Oy on Business- valmentamo, joka syntyi v.2017, jotta sinä ja tiimisi voisitte saavuttaa tavoitteitanne, rikomatta itseänne. Osaamme auttaa ja teemme sen omilla vahvuuksillamme, sinua ja tavoitettasi varten. Meissä sparraajissa yhdistyy pysähtyminen ja luovuus sekä tuloksellisuus ja konkreettinen, arvostava auttaminen. Toimisiko sellainen sinulle tai liiketoiminnallesi?

Onnistuneessa työelämässä oman näköinen työtapa on yksi Onneen + Intoon vaikuttava tekijä. Tiedämme, että hyvään elämään kuuluu vahvana osana merkityksellinen työ, mutta Onnellinen ja Innostunut elämä koostuu monesta muustakin asiasta. Ihminen on kokonaisuus, jossa Keho & Mieli nivoutuvat yhteen. Ihminen toimii parhaiten ympäristössä, jossa saamme olla ”omia itsejämme”, tunnistamme tukea ja saamme ideoita muilta. Tärkeää on myös, että saamme elämältä kokonaisuutena sitä, mitä toivomme, ainakin niissä tärkeimmissä asioissa kuten arvoissa ja oman persoonan luonnollisessa hyväksynnässä.

On siis perin tärkeää, että olemme oikeassa työssä ja saamme olla luonnollisia omia itsejämme, toki työroolit ja tavoitteiden aikataulut muistaen. Meidän intohimomme on löytää kirkas suunta kanssasi ja valmentaa Busineksesi, ihmisten avulla, kilpailuetujen lähteelle!

Sertifoidut, kokeneet valmentajat Erika ja Klaus Klefström osaavat tuottavuuden kaavan. Sparraus ja kaikki palvelut tuottavat mitattavaa kilpailuetua. Tutustu meihin, lupaamme, että saat heti ripauksen Intoa!

Tapamme toimia:

Konkretisoimme tavoitteet ja autamme muuttamaan ne tekemiseksi. Näin saamme ihmiset kokeilemaan uutta, jolloin heidän ajattelunsa muuttuu, kun uudet toimintamallit todistavat toimivuutensa. Näin parannamme arjen tekemistä, lisäämme itseohjautuvuutta ja kiihdytämme kehittymistä.

Keskitymme oikeasti, asiakkaamme saavat kaiken huomiomme ja mikä parasta, rakastamme asiakkaitamme ja sitä mitä teemme.

Ylivertaistekijänne:

Erika Klefström, missiona Onni+ Into työelämässä

”Työelämä vaatii ja ihmiset ovat todella osaavia. Ongelma ei välttämättä olekaan ”liiallisessa vaativuudessa” tai ”mahdottomissa” tavoitteissa. Hyvinvoiva ja motivoitunut ihminen todella pystyvä sekä Onnellinen & Innokas saavuttamaan tavoitteensa.  

Työelämässä yksilön Onni + Into korreloivat usein itsensä toteuttamisen kanssa, joten passivoitunut ja mahdollisesti turhautunut henkilö ei koe voivansa hyvin. Silloin hän ei myöskään pysty antamaan yritykselle parasta mahdollista panostaan.

Keskityn työssäni ihmisen ja yrityksen tavoitteiden kohdentamiseen siten, että yhteistoiminta optimoituu. Coachina ja sparrajana tehtäväni on nopeuttaa yhteistoiminnan parantumista, tavoitteita ja arvomaailmoja yhdistämällä. Kun ihminen motivoituu tavoitteistaan ja saa tavoitella niitä siten, että kokee työnsä arvojensa mukaiseksi, syntyy huomattavaa kilpailuetua. 

”Pysähdy huolehtimaan ihmisistäsi, niin yrityksesi kukoistaa”

* Sertifioitu Busiess Coach, TeamCoach, henkilöarvioija

Klaus Klefström, missiona konkretia ja laadukas johtaminen arjessa

Työelämän yksi suurimpia haasteita on oman työroolin tunnistaminen ja siihen tarttuminen omien vahvuuksien kautta. Usein perustehtävän vaatimukset ovat todella moninaiset ja asiantuntijasta edetään melko usein esihenkilötehtäviin, joskus samoilla eväillä, joilla omaa asiantuntijuutta on hoidettu aiemmin menestyksekkäästi. On hienoa, että ihmiset etenevät urallaan, joskaan kukan ei ole ”seppä syntyessään” ja joskus takominen saattaa väsyttää jokaisen. 

Johtamis- ja esimiestehtävissä on tärkeää, että yksilö ymmärtää oman perustehtävänsä ja oppii liittämään sen tavoitteet johtamistavoitteisiinsa. Tämä oivallus avaa ovet valmentavampaan ihmisten johtamiseen, oli henkilöllä sitten taipumuksia siihen tai ei, onnistuminen paranee!

Keskityn työssäni sparraamaan siihen, että henkilöt keskittyvät hahmottamaan tehtäväkentän vaatimukset ja tavoitteet, jotta syvempi ymmärrys mahdollistuu. Kun ihminen ymmärtää, on sitoutuminen ja motivoituminen mahdollista. Kun ihminen motivoituu, nopeutuu oma sekä tiimien hyvinvointi ja sitä kautta tavoitteiden saavuttaminen. 

” Yksilön tiedot ja taidot ovat todellinen pääoma, jos osaat käyttöohjeet – menestys seuraa”

*Palveluliiketoiminnan Pro, Sertifioitu henkilöarvioija, Sparraaja

Miten voimme olla avuksi?