Kun ajattelu muuttuu, muuttuu myös toiminta ja toiminnan tulokset.

Innostamme ihmiset mukaan uuden luomiseen ja toimivien käytäntöjen toteuttamiseen arjessa.

Paraskaan porukka ei aina riitä, jos käytännöt eivät toimi. Joskus myynti sakkaa, toisinaan sisäinen palkitseminen ei kannusta tarpeeksi. Välillä taas kaivataan kokonaan uusia ajattelumalleja, jotta saadaan tulokset nousuun.

Valmennamme henkilöstöänne ammattitaidolla ja tavoitteisiinne sitoutuen. Saamme ihmiset kokeilemaan uutta, jolloin heidän ajattelunsa muuttuu ja uudet toimintamallit siirtyvät myös arkeen. Aktivoiva ja maanläheinen valmennusotteemme innostaa kaikki mukaan uuteen tapaan toimia. Ylivertaistekijän sydän sykkii erityisesti myynnille. Valmennamme myyntiä aina sen organisoinnista asiakaskäynteihin saakka. Tuemme myynnin henkilöstöä joko taustalla tai tarvittaessa jopa konkreettisesti paikan päällä, siellä missä kauppaa tehdään.

Myynnin valmennusten lisäksi meillä on vahva kokemus asiantuntijamyynnin rakenteista ja johtamisen malleista.

Mittaamme valmennustemme tuloksia, joten voit olla varma niiden vaikuttavuudesta.

Valmentaminen

Tehokkain valmennustapamme on vetoketjumalli, jossa koko organisaatioketju on omalla tavallaan mukana ohjelmassa ja varmistaa valmennuksen kokonaisvaltaisuuden sekä koko ketjun tuen onnistumiselle.

Valmennuksemme tuottavat mitattavaa tulosta joten aloitamme mielellämme bisneksen analysoinnista. Katsomme kanssanne luvut ja ihmiset. Ohjelman suunnittelu tehdään näiden perusteella, tavoitteeseen peilaten.
Varmistamme myös, että toimeksiantajamme on sitoutunut ja valmis muutosprosessiin, sekä valmis ”kantamaan soihtua” valmennuksen päätyttyä. Valmentamisen päätyttyä teemme jatkosuositukset toimenpiteistä, ja näin yhdessä varmistamme sen, että vaikuttavuus kantaa pidemmälle kuin ”kivoihin valmennuspäiviin”.

Valmennamme:
Johtajia, esimiehiä, asiantuntijoita, yksilöitä, tiimejä tai projektiryhmiä
Teemojamme ovat mm.
Palvelu, Myynti, Muutos, Johtaminen, Liiketoiminnan kokonaisvaltainen tervehdytys, Vuorovaikutus, Tuloksellisuus, Ajanhallinta jne.