Parhaat ihmiset oikeissa tehtävissä tuottavat yritykselle kilpailuedun.

Löydämme parhaat tekijät ja etsimme uudet positiot olemassa oleville työntekijöille.

Parhaat ihmiset oikeissa tehtävissä tuottavat yritykselle suuren kilpailuedun. Ylivertaistekijän erityisosaamista on näiden henkilöiden löytäminen sekä henkilöstön uudelleensijoittelu. Me autamme löytämään uudet osaajat ja sijoitamme jo olemassa olevat tekijät uusiin positioihin joko talon sisällä (inplacement) tai ulkopuolelle (outplacement).

Prosessimme sisältää parhaiden ehdokkaiden haun, arvioinnin ja valinnan. Käytännössä etsimme ja listaamme tehtävään optimaalisimmat ehdokkaat, teemme ”finalisteille” tarvittavat arvioinnit ja toimimme tukena koko valintaprosessin aikana.

Tarvittaessa myös tuemme ja nopeutamme uuden henkilön sijoittumista uusiin tehtäviin.

Suorahaku