henkilöarviointi vahvistaa valintasi.

Varmista valintasi arvioinnilla. Rekrytointi, urasuunnittelu tai kehittäminen, -me autamme.

Paras valinta vahvistuu, kun verrataan yksilön työpersoonaa, motivaatiota, kyvykkyyttä ja potentiaalia tehtävän vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Yksilön kyvykkyden ja motivaatiotekijöiden mittaamisella on suuri vaikutus henkilön työssä pärjäämisen tunteeseen, jaksamiseen ja yrityksen tuloksellisuuteen. Hyvinvoiva yksilö on tyytyväinen ja tuottava.

Teemme vankalla kokemuksella juuri teille räätälöidyt asiantuntijoiden, johtohenkilöiden sekä erilaisten tiimien arvioinnit. Arvioinneissa yhdistämme digitaaliset psykometriset arviot sekä henkilökohtaiset, coachaavat Syvähaastattelut. Saadun tiedon perusteella tunnistamme osaamiset ja löydämme intohimot. Samalla kartalle nousevat kehityskohdat ja suurimmat haasteet, jotka tehtävän vaatimukset luovat arviotavalle henkilölle. Arviointi nostaa näkyväksi kriittiset tekijät ja auttaa tekemään valinnat. 

Teemme sekä yksilö- että tiimiarviointeja, kaikille organisaation tasoille. Kysy arvioinneistamme!

 

Arvioinnin johtopäätösten avulla voidaan rakentaa valmennuksellinen sparraus-ohjelma, jonka avulla kiihdytetään muutosta, parantamalla yksilön ja ryhmän performanssia.

Arvioinneista on hyötyä erityisesti yrityksen sisäisissä muutostilanteissa kuten kasvu, kehittäminen, toiminnan tiivistäminen, uusi strategia, yritysosto ja yhteensulauttaminen.

 

Henkilö- ja tiimiarviot