Piileskeleekö teillä käyttämätöntä potentiaalia?

Arvioimme ammattitaidolla sekä yksilöiden että ryhmien potentiaalia, osaamista ja soveltuvuutta tehtävään.

Paras tekijä kuhunkin tehtävään löydetään, kun verrataan hänen persoonallisuuttaan, motivaatiotaan, kyvykkyyttään ja potentiaaliaan tehtävän vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Olemassaolevien yksilöiden kyvykkyden mittaamisella on suuri vaikutus henkilön työssä pärjäämisen tunteeseen, jaksamiseen ja yrityksen tuloksellisuuteen.

Teemme vankalla kokemuksella juuri teille räätälöidyt Johtohenkilöiden sekä Management- tiimien arvioinnit (Management Audit). Arvioinneissa yhdistämme digitaaliset arviot sekä Syvähaastattelut. Saadun tiedon perusteella tunnistamme osaamiset ja löydämme mahdolliset intohimot. Samalla kartalle nousevat kehityskohdat ja suurimmat haasteet, jotka tehtävän vaatimukset luovat arviotavalle henkilölle.

Arviointi-prosessien tehtävänä on määritellä teille strategianne mukaiset ja tarvittavat kompetenssit, nykyinen kapasiteetti ja tulevaa varmistava potentiaali sekä kirkastaa nykytilan toimintakunto. Arviointivaiheen jälkeen teillä on mahdollisuus tehdä päätös siitä, mitä vielä tarvitaan, mistä on tarpeellista luopua sekä missä näette mahdollisuuksia ja mitä haluatte nopeuttaa/ lisätä kehittämällä.

Arvioinnin johtopäätösten avulla voidaan rakennetaan valmennuksellinen Executive Coaching-ohjelma, jonka avulla kiihdytetään muutosta, parantamalla yksilön ja ryhmän performanssia.

Arvioinneista on hyötyä erityisesti yrityksen sisäisissä muutostilanteissa kuten kasvu, toiminnan tiivistäminen, uusi strategia, yritysosto ja yhteensulauttaminen.

Teemme sekä yksilö- että tiimiarviointeja.

Henkilö- ja tiimiarviot