Piileskeleekö teillä käyttämätöntä potentiaalia?

Arvioimme ammattitaidolla sekä yksilöiden että ryhmien potentiaalia, osaamista ja soveltuvuutta tehtävään.

Paras tekijä kuhunkin tehtävään löydetään, kun verrataan hänen persoonallisuuttaan, motivaatiotaan ja potentiaaliaan tehtävän vaatimuksiin ja tavoitteisiin.

Teemme vankalla kokemuksella juuri teille räätälöidyt johdon ja tiimien arvioinnit (180° ja 360°). Arvioinneissa voidaan yhdistää digitaalinen kysely ja syvähaastattelut. Käytännössä palautetta kerätään tiimeiltä, kollegoilta, esimieheltä ja mahdollisesti myös yhteistyötahoilta. Saadun tiedon perusteella tunnistetaan osaamiset ja löydetään mahdolliset intohimot. Samalla kartalle nousevat kehityskohdat ja suurimmat haasteet, jotka tehtävä voi luoda ko. henkilölle.

Arvioinneista on hyötyä erityisesti yrityksen sisäisissä muutostilanteissa.

Teemme sekä yksilö- että tiimiarvioinnit.