Yritysmaailma ja sen yksilöt ovat täynnä käyttämätöntä potentiaalia

Yksilön onnellisuus ja yrityksen tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

Ihmisen potentiaali on kuin kultasuoni vuoressa: tiedämme, että se on olemassa, mutta sen esille louhimiseen tarvitaan keskittymistä ja halua etsiä. Todellinen potentiaali muodostuu yksilön omista kyvyistä ja halusta löytää itsestään uutta. Kyvykkyyttä ja halua taas ruokkivat into ja onni, jotka kulkevat käsi kädessä tuottavuuden kanssa. Jos ihminen ei kohtaa elämässään intoa ja onnea, on hänen lähes mahdotonta olla tuottava.

Kun potentiaali on löydetty, täytyy se jalostaa ja muotoilla käyttäjälleen sopivaksi. Sellaiseksi, että siitä on konkreettista hyötyä päivittäisessä työssä ja elämässä.

Me autamme yksilöitä ja heidän kauttaan yritystänne löytämään ja ottamaan käyttöön kätkeytynyttä potentiaalia. Tulemme avuksi, kun potentiaalia muotoillaan yhdessä yksilön kanssa. Ja lopulta se jalostuu yrityksenne tuottavuudeksi.

Näin syntyvät todelliset ylivertaistekijät – yksilön hyvinvointi ja yrityksen tuottavuus.

Suorahaku

Löydämme parhaat tekijät ja etsimme uudet positiot olemassa oleville työntekijöille.

Coaching

Coachaamme johto- ja avainhenkilöitänne kannattavan liiketoiminnan kehitystyössä ja strategisten linjausten johtamisessa arkeen.

Valmennus

Innostamme ihmiset mukaan uuden luomiseen ja toimivien käytäntöjen vaalimiseen arjessa.

Henkilö- ja Tiimiarviot

Arvioimme ammattitaidolla sekä yksilöiden että ryhmien potentiaalia, osaamista ja soveltuvuutta tehtävään.